Cizí jazyky mi učarovaly už na základní škole, kde mě neminula ruština, po roce 1989 pak němčina a tři roky nepovinné francouzštiny. Na střední hotelové škole jsem mezi tři povinné jazyky – kromě němčiny a francouzštiny – přibral angličtinu.

Předmětem mého magisterského studia na FF UK se pak na více než osm let stala korejština a Korea, zejména její severní část. K hlubšímu porozumění jazyku mi pomohly i přednášky obecné lingvistiky a lingvistické antropologie. Nejlepší jazykovou praxí vůbec mi pak bylo cestování a pobyty v Evropě a Asii (Anglie, Korea, Čína, Japonsko). V roce 2009 jsem získal certifikát CAE (Certificate in Advanced English) a dokončil dvouletý kurz Neurolingvistického programování (NLP).

Už během vysokoškolských studií jsem se věnoval výuce českého jazyka korejským studentům – od dětí na prvním stupni ZŠ, až po dospělé. V letech 2004-7 jsem vedl intenzivní 12ti týdenní jazykové kurzy češtiny pro vybrané pracovníky korejských firem (Hyundai, Samsung) na Univerzitě cizích jazyků v Soulu.

Od roku 2007 jsem po čtyři roky vyučoval angličtinu na Prague British School, ve třídě intenzivní jazykové přípravy (20 hodin jazyka týdně). Práce ve třídě, kde se setkávaly děti nejrůznějších národností, rozličných jazykových úrovní (od úplných začátečníků po středně pokročilé) a věku mě přiměla najít účinné metody výuky, zaměřené na klíčové oblasti angličtiny a rychlé zvládnutí aktivního jazyka.

V roce 2011 jsem přešel na volnou nohu a začal se naplno věnovat individuální výuce dospělých studentů.

Školní prostředí jsem ale neopustil úplně díky spolupráci na úspěšném programu výuky angličtiny v PED Academy v Praze.